นโยบายการสั่งซื้อ

นโยบายการสั่งซื้อ

ท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำกัด ได้ในช่องทางดังต่อไปนี้
1. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์)จำกัด โดยตรงที่สำนักงานของบริษัททุกสาขา โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์)จำกัด ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ในเมนู “ติดต่อเรา”

2. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์)จำกัด โดยตรงที่ศูนย์บริการ บิซออลล์ (ไทยแลนด์) ทั่วประเทศ โดยท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการดังกล่าวตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ ในเมนู “ศูนย์บริการบิซออลล์”
3. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์)จำกัด ผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

3.1 การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ท่านสามารถทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บิซออลล์ (ไทยแลนด์)ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1.1 เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.my724mart.com
3.1.2 เข้าเมนู Log in or Register เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยการป้อนรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
3.1.3 เลือกเมนูผลิตภัณฑ์ และเลือกหมวดผลิตภัณฑ์ จากนั้นให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการสั่งซื้อ  หากท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ให้พิมพ์จำนวนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Add to cart
3.1.4 ท่านสามารถทบทวนการสั่งซื้อ ตลอดจนแก้ไขรายการสั่งซื้อในตระกร้าได้ โดยการเลือกปุ่ม SHOP (ปุ่มสีเขียวด้านบน ทางขวามือ) ระบบจะคำนวณค่าสินค้าและค่าจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด และยืนยันคำสั่งซื้อนั้น ให้กดปุ่ม Proceed to Checkout
3.1.5 ระบบจะเปิดให้ท่านสามารถกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้งของการสั่งซื้อ หรือท่านสามารถเลือกให้ระบบจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านเคยกรอกไว้ในระบบของบริษัทได้เช่นกัน